‘Het Creatieve Brein’ is een project van Edel Meulenbeek, waarin 9 kunstenaars inzicht geven in het functioneren van hun creatieve brein. Een compilatie van de interviews die zij met de kunstenaars had is verwerkt in de film "Het Creatieve Brein" die ook te vinden is op deze website. Er is ook een korte versie die geschikt is voor presentaties.

De kunstenaars werken en wonen bijna allemaal in of in de buurt van hetzelfde atelierpand waar Edel Meulenbeek, de interviewster, sinds 1982 werkt en woont. In al die jaren heeft ze van dichtbij kennis opgedaan en kunnen ervaren wat kunstenaars beweegt. Hun zoektocht, strubbelingen en avontuur in wat ze willen ontdekken en vorm willen geven. Iedere kunstenaar met zijn eigen achtergrond, levenservaring, persoonlijkheid, visies en voorkeuren voor materialen en werkwijzen, wil uitdrukking geven aan zijn of haar authentieke beeldtaal.

De aandacht voor het functioneren van het creatieve brein groeit. Uit maatschappelijke tendensen en wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er in de samenleving en in bedrijven en organisaties een grotere behoefte ontstaat aan out-of-the-box denken om complexe vraagstukken op te kunnen lossen. Naast de snelheid van technologische ontwikkelingen, waardoor er wereldwijd nieuwe vraagstukken ontstaan, krijgen mensen meer en meer behoefte aan zingeving en willen betrokken worden bij oplossingen. Om dit mogelijk te maken ontstaat er een cultuurverandering in houding en gedrag ten behoeve van integraal samenwerken en netwerken. Aspecten daarvan zijn vertrouwen geven aan samen onderweg zijn, experimenteren, durven om nog niets met zekerheid vast te leggen, flexibel omgaan met veranderingen die om andere oplossingen vragen en meer aandacht voor en ruimte geven aan de kracht van het scheppingsproces.